Zajęcia dodatkowe

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koła zainteresowań mają na celu umożliwienie wszechstronnego rozwoju dziecka, w zależności od jego predyspozycji, zainteresowań i potrzeb .Oferta kół w ciągu lat się zmienia i wynika z potrzeb uczniów, a także zainteresowań nauczycieli.


KOŁO TEATRALNE

Koło powstało z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zdolności artystyczne. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki gry aktorskiej (ruch, mimika, praca głosem, interpretacja tekstu), przygotowują się do udziału w szkolnych przedstawieniach i konkursach (teatralnych i recytatorskich).


KOŁO PLASTYCZNE

Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie, collage i rzeźbienie. Tworzenie ciekawych form z papieru- orgiami oraz makiet przestrzennych dostosowanych do zainteresowań uczestników.


KOŁO INFORMATYCZNE – SCRATCH

Program koła informatycznego uwzględnia wzrastającą w ostatnich latach rolę edukacji informatycznej w szkole podstawowej. – wykorzystanie umiejętności obsługi programów do rozwiązywania problemów,

– zdobywanie wiadomości odbywa się w ścisłym związku z praktycznymi czynnościami uczniów,

– umiejętność podejmowania decyzji, które ze zdobytych wiadomości wykorzystać w procesie rozwiązywania problemu,

– rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia.


KOŁO RĘKODZIEŁA

Celu zajęć:
– działalność ogólnorozwojowa
– pobudzenie i rozwijanie zdolności twórczych
– poznanie i wypróbowanie wielu technik plastycznych.


ODYSEJA UMYSŁU

Celem zajęć jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek.  Dzieci uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, pracują w grupie, uczą się rozwiązywać problemy rozbieżne, czyli takie, które rozwiązać można na wiele sposobów. Wszystko to w atmosferze zabawy.


KOŁO MATEMATYCZNE

Program przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej zainteresowanych matematyką, jej historią i zastosowaniem.

– utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas lekcji,

– wzbogacenie uczniów o informacje nowe, dotąd nieznane,

– wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania, formułowania i uzasadniania wniosków.


SZKOLNE KOŁO O PTAKACH

Zajęcia Koła skierowane są do chętnych uczniów z klas 1-3.
W trakcie działań podejmowanych przez Koło uczniowie będą mieli okazję poszerzać swoją wiedzę na temat ptaków (głównie gatunków żyjących na terenie Polski), obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku oraz podejmować działania na rzecz ptaków.


ZAJĘCIA Z GRY NA AFRYKAŃSKICH BĘBNACH DJEMBE

Lekcje odbywają się pod kierunkiem Leszka Wiszniewskiego, jednego z bardziej doświadczonych instruktorów w dziedzinie perkusji afrykańskiej w naszym kraju
W programie zajęć jest opanowanie technik gry na instrumentach perkusyjnych Zachodniej Afryki oraz nauka pieśni ludów zamieszkujących kraje takie jak Gwinea, Mali czy Burkina Faso.
Gwarantujemy dużo rzetelnej wiedzy i dobrej zabawy przy muzyce Czarnego Lądu.


KOŁO MUZYCZNE

– zajęcia umuzykalniające dla dzieci

– budowanie poczucia rytmu

– śpiewanie piosenek z użyciem instrumentów perkusyjnych

– wykorzystanie bum bum rurek

– budowanie wrażliwości muzycznej


KOŁO MŁODEGO PRZYRODNIKA

Na zajęciach koła uczniowie samodzielnie decydują o wyborze tematyki zajęć, która ich interesuje. Poznają nieznany świat mikroorganizmów, uczą się wykonywać preparaty mikroskopowe, wykonują samodzielnie ciekawe doświadczenia, poznają fascynujące tajemnice roślin i zwierząt i otaczającego świata przyrody, przygotowują imprezy przyrodnicze jak : Światowy Dzień Zwierząt, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, a także przygotowują się do konkursów przyrodniczych.


KLUB MAŁEGO POLIGLOTY

Język angielski dla małego poligloty.

Prowadzący Vincent Pereira.

Uczymy się języka angielskiego w ramach zabawy: mówienie, słuchanie, oglądanie filmów i rozszerzanie słownictwa.

Język francuski dla małego poligloty.

Co tydzień we wtorki o godz. 14:00 odbywają się zajęcia dodatkowe z języka francuskiego. Poprzez gry, zabawy i prezentacje kształtujemy nowe zdolności językowe i zdobywamy wiedzę o niezwykłym państwie o bardzo starej i wartościowej kulturze oraz pięknym języku, którym to posługuje się coraz więcej ludzi na całym świecie. W najmłodszym wieku szkolnym dzieci najszybciej uczą się języków obcych, a zatem może właśnie ten język w przyszłości okaże się ich pasją. Bonne journée a tous!

Język włoski dla małego poligloty .

Zapraszam wszystkich chętnych na zajęcia dodatkowe z języka włoskiego, na których zarażam dzieci swoją pasja do tego języka. Dzięki nauce w miłej atmosferze oraz poprzez zabawę dzieci zdobędą potrzebną bazę, która będzie świetnym wstępem do nauki tego pięknego języka obcego. A zatem… Grazie per la vostra attenzione e a presto!

Język niemiecki dla małego poligloty.

Wie geht’s? Nasi sąsiedzi są tak blisko!
Na zajęciach w prosty i przystępny sposób poznajemy język niemiecki. Poprzez zabawę polegającą na słuchaniu, oglądaniu, czy mówieniu dzieci uczą się podstawowych zwrotów i stopniowo poszerzają swoje umiejętności językowe.
Komentowanie jest wyłączone