Zajęcia dodatkowe

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koła zainteresowań mają na celu umożliwienie wszechstronnego rozwoju dziecka, w zależności od jego predyspozycji, zainteresowań i potrzeb. Oferta kół w ciągu lat się zmienia i wynika z potrzeb uczniów, a także zainteresowań nauczycieli.


KOŁO TEATRALNE

Koło powstało z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zdolności artystyczne. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki gry aktorskiej (ruch, mimika, praca głosem, interpretacja tekstu), przygotowują się do udziału w szkolnych przedstawieniach i konkursach (teatralnych i recytatorskich).


KOŁO PLASTYCZNE

Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie, collage i rzeźbienie. Tworzenie ciekawych form z papieru- orgiami oraz makiet przestrzennych dostosowanych do zainteresowań uczestników.


KOŁO INFORMATYCZNE – SCRATCH

Program koła informatycznego uwzględnia wzrastającą w ostatnich latach rolę edukacji informatycznej w szkole podstawowej. – wykorzystanie umiejętności obsługi programów do rozwiązywania problemów,

– zdobywanie wiadomości odbywa się w ścisłym związku z praktycznymi czynnościami uczniów,

– umiejętność podejmowania decyzji, które ze zdobytych wiadomości wykorzystać w procesie rozwiązywania problemu,

– rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia.


SZACHY Z ELEMENTAMI ZAGADEK LOGICZNYCH

SZACHY Z ELEMENTAMI ZAGADEK LOGICZNYCH, wg. autorskiego programu p. Arkadiusza Więcko. Jest to twórcze rozwinięcie dotychczasowych zajęć o nazwie POTYCZKI LOGICZNE.
Diagnoza i analiza problemu, poszukiwanie różnych rozwiązań oraz gotowość do podejmowania ryzyka, to kluczowe kompetencje niezwykle cenne na każdym etapie naszego życia. Cyklicznej pracy nad rozwojem tych kompetencji mają służyć właśnie zajęcia p. Arkadiusza.


KOŁO RĘKODZIEŁA

Celu zajęć:
– działalność ogólnorozwojowa
– pobudzenie i rozwijanie zdolności twórczych
– poznanie i wypróbowanie wielu technik plastycznych.


KOŁO MATEMATYCZNE

Program przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej zainteresowanych matematyką, jej historią i zastosowaniem.

– utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas lekcji,

– wzbogacenie uczniów o informacje nowe, dotąd nieznane,

– wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania, formułowania i uzasadniania wniosków.


ZAJĘCIA Z GRY NA AFRYKAŃSKICH BĘBNACH DJEMBE

Lekcje odbywają się pod kierunkiem Leszka Wiszniewskiego, jednego z bardziej doświadczonych instruktorów w dziedzinie perkusji afrykańskiej w naszym kraju
W programie zajęć jest opanowanie technik gry na instrumentach perkusyjnych Zachodniej Afryki oraz nauka pieśni ludów zamieszkujących kraje takie jak Gwinea, Mali czy Burkina Faso.
Gwarantujemy dużo rzetelnej wiedzy i dobrej zabawy przy muzyce Czarnego Lądu.


KOŁO MŁODEGO PRZYRODNIKA

Na zajęciach koła uczniowie samodzielnie decydują o wyborze tematyki zajęć, która ich interesuje. Poznają nieznany świat mikroorganizmów, uczą się wykonywać preparaty mikroskopowe, wykonują samodzielnie ciekawe doświadczenia, poznają fascynujące tajemnice roślin i zwierząt i otaczającego świata przyrody, przygotowują imprezy przyrodnicze jak : Światowy Dzień Zwierząt, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, a także przygotowują się do konkursów przyrodniczych.


KLUB MAŁEGO POLIGLOTY

Język angielski dla małego poligloty.

Prowadzący Vincent Pereira.

Uczymy się języka angielskiego w ramach zabawy: mówienie, słuchanie, oglądanie filmów i rozszerzanie słownictwa.

Język niemiecki dla małego poligloty.

Wie geht’s? Nasi sąsiedzi są tak blisko!
Na zajęciach w prosty i przystępny sposób poznajemy język niemiecki. Poprzez zabawę polegającą na słuchaniu, oglądaniu, czy mówieniu dzieci uczą się podstawowych zwrotów i stopniowo poszerzają swoje umiejętności językowe.
Komentowanie jest wyłączone