Kadra


Dyrekcja:

Katarzyna Szałata
dyrektor szkoły


Organ prowadzący:

Małgorzata Kurpiewska


Nauczyciele kształcenia zintegrowanego:

Klaudia Pałczyńska

Agata Hendzlewska

Agnieszka Sikoń


Nauczyciele przedmiotów:
Komentowanie jest wyłączone