Kadra

Organ prowadzący:

Marzena Kiedel
dyrektor ds. organizacyjno – finansowych

Małgorzata Kurpiewska
dyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych


Nauczyciele kształcenia zintegrowanego:

Agnieszka Sikoń


Nauczyciele przedmiotów:

Elżbieta Rutkowska

Marcin Giedziun

Agata Ochrymiuk

Katarzyna Bajdek

Ilona Popławska

Julita Wisławska