Kadra


Dyrekcja:

Katarzyna Szałata
dyrektor szkoły


Organ prowadzący:

Małgorzata Kurpiewska


Nauczyciele kształcenia zintegrowanego:

Urszula Węglarek

Klaudia Pałczyńska

Agata Hendzlewska

Agnieszka Sikoń


Nauczyciele przedmiotów:

Anna Wasilewska

Ilona Popławska

Katarzyna Bajdek

Agnieszka Kossek

Jolanta Fornalczyk

Weronika Sularz

Dagmara Bartosik

Vincent Pereira

Jarosław Bojar

Marcin Giedziun

Arkadiusz Więcko