Kadra


Dyrekcja:

Katarzyna Szałata – Dyrektor

Anna Wasilewska – Wicedyrektor


Organ prowadzący:

Małgorzata Kurpiewska


Nauczyciele kształcenia zintegrowanego:

Urszula Węglarek

Edyta Siedlecka

Klaudia Pałczyńska


Nauczyciele przedmiotów:

Julianna Długosz

Katarzyna Siarkiewicz

Katarzyna Bajdek

Joanna Stelmaszyk- Subzda

Justyna Dudzińska

Karolina Grelus

Grzegorz Zagórski

Vincent Pereira

Jarosław Bojar

Arkadiusz Więcko

Jakub Kulawczuk
Komentowanie jest wyłączone