Działania

AKCJE CHARYTATYWNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ „SŁONECZNA” W SZCZECINIE

Tak niewielu robi tak wiele”

Organizacja akcji charytatywnych na terenie naszej szkoły ma za zadanie rozwijanie wrażliwości i empatii u uczniów. Akcje skierowane są do różnych odbiorców. Zbieramy karmę i akcesoria dla zwierząt ze schroniska. Dwa razy w roku szkolnym organizujemy kiermasze (bożonarodzeniowy i wielkanocny). Wszyscy uczniowie i chętni rodzice przygotowują asortyment na sprzedaż. Miejsce do którego zostanie skierowana pomoc finansowa jest typowane przez samych uczniów. Każda klasa samodzielnie przygotowuje plakat informacyjny na temat wybranej instytucji pożytku publicznego lub fundacji. Następnie w demokratycznych wyborach (w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły) zostaje wyłonione miejsce do którego trafi pomoc. Zawsze zapraszamy obdarowywanych do nas, aby osobiście ją odebrali. Jest to dobry moment, aby uczniowie i rodzice usłyszeli czym się zajmują i z jakimi problemami się borykają. Takie spotkania robią duże wrażenie. Sprawiają, że rodzice jak i uczniowie widzą sens i mają dużą motywacją do brania udziału w takich akcjach. Bardzo często rodzice wpłacają duże kwoty pieniężne na ich rzecz. Zawsze najmilszym momentem jest powiadomienie zwycięzcy, że uczniowie wytypowali właśnie ich. Jest ogromne zaskoczenie i jeszcze większa radość. Za każdym razem jest to inne miejsce, a uczniowie poznają miejsca, o których pewnie nigdy by się nie dowiedzieli gdyby nie takie akcje.

TRADYCJE SZKOLNE

Jasełka szkolne.

Od początku istnienia szkoły uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują przedstawienie szkolne – Jasełka. Początkowo w murach szkoły, a później na otwartej przestrzeni , pod rozgwieżdżonym niebem , kiedy na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka.
Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców Szczecina, uczniów, rodziców, a odbywa się zawsze na kilka dni przed świętami; głównym celem tego przedsięwzięcia jest wprowadzenie w nastrój świąteczny i wspólne przeżywanie narodzin Pana Jezusa. Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczą jako aktorzy, kolędnicy czy też śpiewający chór aniołów; uczą się kolęd, tekstów aktorskich, pomagają przy nagłośnieniu, choreografii i scenografii.


Turniej Wiedzy o Środowisku i Ekologii.

Celem turnieju jest propagowanie wiedzy o środowisku, ekologii i przyrody w młodszych klasach. Co roku zapraszane są szkoły podstawowe ze Szczecina, drużyny złożone z uczniów kl. 1-3. Uczniowie wspólnie odpowiadają na pytania i wykonują zadania, często też włączając widzów. Oprócz aspektów dydaktycznych, między uczniami uczestniczących szkół zawiązują się relacje i przyjaźnie. Szkoła nasza zajmuje się organizacją tej imprezy już od 1992 roku, a turniej ten na stałe wpisał się w coroczny program szkoły i pełni ważną rolę w edukacji przyrodniczej i ekologicznej już od najmłodszych lat.


Rekinada.

Uczniowie naszej szkoły przez cały rok mają zajęcia na basenie , gdzie uczą się pływać już od pierwszej klasy, a w starszych doskonalą swoje umiejętności poznając coraz to nowe style i techniki. Na koniec roku szkolnego odbywa się coroczna impreza na pływalni tzw. REKINADA, która jest podsumowaniem osiągnięć uczniów; najlepsi uczniowie stają na podium uhonorowani medalami. Finalną częścią zawodów jest konkurencja w której mieszane grupy wiekowe z chętnymi rodzicami i nauczycielami , zmagają się w sztafecie. A wszystko to odbywa się przy widowni pełnej zainteresowanych Rodziców , którzy mają możliwość zobaczyć postępy swojego dziecka, a także dopingować i wspierać.


Rajdy szkolne.

Rajdy szkolne od początku istnienia szkoły są dużą atrakcją nie tylko dla uczniów , ale także dla Rodziców, którzy często uczestniczą i pomagają przy organizacji. Odbywają się dwa razy w roku: jesienią i na wiosnę .Za każdym razem staramy się planować nową trasę po Puszczy Bukowej, ale zawsze kończąc wspólnym ogniskiem i pląsami. Podczas rajdu uczniowie wykonują zadania, które związane są z wiedzą przyrodniczą; uczą praktycznych umiejętności, a przede wszystkim pokazują uczniom jak można spędzać czas wolny.Komentowanie jest wyłączone