O nas

Szkoła Podstawowa „Słoneczna” powstała w 1992 r. na Prawobrzeżu miasta Szczecin. Prowadzona jest przez Marzenę Kiedel i Małgorzatę Kurpiewską- nauczycielki z wykształcenia.

W swoich oddziaływaniach bazuje na zainteresowaniach uczniów kreując u nich postawy samodzielności, aktywności, otwartości, ciekawości poznawczej i współpracy. Stąd w ofercie szkoły znajdują liczne koła zainteresowań, np. bębniarskie, programowania w Scratchu, programy oparte o międzynarodowy program „Odyseja umysłu”, rozwijające Techniki Szybkiego Czytania i Zapamiętywania, rękodzieła, akrobatyczne, birdwatchingu oraz fotograficzne. W procesie nauczania szkoła opiera się o nowatorskie rozwiązania zawarte w neurodydaktyce, koncepcji J. Deweya „Nowe wychowanie”, pedagogice progresywnej oraz teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera.

W związku z tym, w szkolnych planach nauczania zwiększono liczbę godzin z języków obcych i wychowania fizycznego, a także wprowadzono dodatkowy przedmiot, tj. filozofię. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój fizyczny poprzez zajęcia na basenie i pełnowymiarowej sali gimnastycznej w położonym opodal Centrum Kształcenia Sportowego.

Ponadto nauczyciele organizują różnorodne terenowe zajęcia edukacyjne wykorzystując bliskość Puszczy Bukowej. Planują również wyjazdy dydaktyczne nad morze, w góry i do ważnych historycznie miast Polski, np. śladami Piastów ( Poznań, Biskupin), czy Kopernika (Toruń) , Gdańsk, Wrocław, Kraków. Pracując metodą projektów wykraczają treściami nauczania poza podstawę programową, a także uczą planowania, realizowania działań i ich podsumowania w postaci prezentacji. Wprowadzają elementy oceniania kształtującego, które korzystnie wpływa na zwiększenie u uczniów motywacji do nauki. Widoczne jest to w wynikach na sprawdzianie zewnętrznym w klasie szóstej.
Komentowanie jest wyłączone