Plan lekcji


0a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45          
2 9:00- 9:45   j.ang 9.30-10.15   j.ang 9.30-10.15 Basen #b1 basen
3 9:55-10:40 rytmika DK sala 0        
4 10:55-11:40 j.ang 11.30-12        
5 11:50-12:35       Aikido #a1 salka  
6 13:05-13:50 Taniec #t1 salka        

1a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45          
2 9:00- 9:45 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1 Basen #b1 basen
3 9:55-10:40 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1
4 10:55-11:40 e_wczesnoszk AH sala 1 j.ang 11.00-11.45 e_wczesnoszk AH sala 1 j.ang 11.00-11.45 e_wczesnoszk AH sala 1
5 11:50-12:35 j.ang 12.00-12.30 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1 Aikido #a1 salka e_wczesnoszk AH sala 1
6 13:05-13:50 Taniec #t1 salka e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1 e_wczesnoszk AH sala 1

2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45          
2 9:00- 9:45 e_wczesnoszk AS sala 2 e_wczesnoszk AS sala 2 e_wczesnoszk AS sala 2 e_wczesnoszk AS sala 2 e_wczesnoszk AS sala 2
3 9:55-10:40 e_wczesnoszk AS sala 2 j.ang 10.15-11.00 e_wczesnoszk AS sala 2 j.ang 10.15-11.00 Basen #b2 basen
4 10:55-11:40 Taniec KB salka e_wczesnoszk AS sala 2 filozofia co 2 tyg e_wczesnoszk AS sala 2 e_wczesnoszk AS sala 2
5 11:50-12:35 e_wczesnoszk AS sala 2 e_wczesnoszk AS sala 2 e_wczesnoszk AS sala 2 e_wczesnoszk AS sala 2 e_wczesnoszk AS sala 2
6 13:05-13:50 j.ang 13.00-13.45 pot log 13.15-14 e_wczesnoszk AS sala 2 Aikido PJ salka e_wczesnoszk AS sala 2

3a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45          
2 9:00- 9:45 e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 j.angielski VP sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3
3 9:55-10:40 e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 Basen #b2 basen
4 10:55-11:40 j.angielski VP sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 filozofia co 2 tyg Aikido PJ salka e_wczesnoszk AB sala 3
5 11:50-12:35 Taniec KB salka e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3
6 13:05-13:50 pot.log. 13.15-14 j.angielski VP sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3 e_wczesnoszk AB sala 3

4a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka SA sala 4 matematyka SA sala 4 matematyka SA sala 4 wf #wf2 Sala  
2 9:00- 9:45 j.polski AW sala 4 j.polski AW sala 4 matematyka SA sala 4 plastyka FJ sala 4 j.niemiecki IP sala 4
3 9:55-10:40 Taniec #t3 salka j.polski AW sala 4 j.angielski VP sala 4 j.angielski VP sala 4 informatyka TW PK
4 10:55-11:40 j.niemiecki IP sala 4 j.angielski VP sala 4 przyroda AR sala 4 j.angielski VP sala 4 historia KM sala 4
5 11:50-12:35 muzyka DK sala 4 e_filozof #f2 sala 5 j.polski AW sala 4 godz.wych AW sala 4 j.angielski VP sala 4
6 13:05-13:50 technika MG sala 4 Aikido #a3 salka j.polski AW sala 4 przyroda AR sala 4 przyroda AR sala 4
7 14:00-14:45 wyr WA pot.log.14-14.45      
8 14:55-15:40   Basen #b3 basen      

5a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.niemiecki IP sala 5   wf #wf2 Sala geografia JF sala 5
2 9:00- 9:45 j.niemiecki IP sala 5 matematyka JK sala 5 j.polski AW sala 5 godz.wych IP sala 5 j.angielski VP sala 5
3 9:55-10:40 Taniec #t3 salka j.angielski VP sala 5 j.polski AW sala 5 plastyka FJ sala 5 historia KM sala 5
4 10:55-11:40 biologia AR sala 5 j.polski AW sala 5 j.niemiecki IP sala 5 matematyka JK sala 5 informatyka TW PK
5 11:50-12:35 j.polski AW sala 5 e_filozof #f2 sala 5 j.angielski VP sala 5 matematyka JK sala 5 matematyka JK sala 5
6 13:05-13:50 muzyka DK sala 5 Aikido #a3 salka historia KM sala 5 j.angielski VP sala 5 j.polski AW sala 5
7 14:00-14:45 technika MG sala 5        
8 14:55-15:40   Basen #b3 basen      

7a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski AW sala 7 geografia JF sala 7 j.angielski VP sala 7 chemia KS sala 7 wf #wf1 Sala
2 9:00- 9:45 Taniec KB sala 7 j.angielski VP sala 7 chemia KS sala 7 j.polski AW sala 7 geografia JF sala 7
3 9:55-10:40 j.niemiecki IP sala 7 matematyka JK sala 7 j.niemiecki IP sala 7 j.polski AW sala 7 j.polski AW sala 7
4 10:55-11:40 muzyka DK sala 7 matematyka JK sala 7 plastyka FJ sala 7 e_filozof #f3 sala 8 matematyka JK sala 7
5 11:50-12:35 godz.wych AR sala 7 Aikido AJ salka historia KM sala 7 fizyka MK sala 7 informatyka TW PK
6 13:05-13:50 j.angielski VP sala 7 fizyka MK sala 7 biologia AR sala 7 matematyka JK sala 7 j.angielski VP sala 7
7 14:00-14:45     j.polski AW sala 7 biologia AR sala 7 historia KM sala 7
8 14:55-15:40   Basen #b3 basen      

8a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka KS sala 8 chemia KS sala 8 j.polski AW sala 8 rep_pol AW sala 8 wf #wf1 Sala
2 9:00- 9:45 matematyka KS sala 8 matematyka KS sala 8 wos JB sala 8 wf AK salka informatyka TW PK
3 9:55-10:40 j.polski AW sala 8 matematyka KS sala 8 wos JB sala 8 e_dla_bezp AK sala 8 geografia JF sala 8
4 10:55-11:40 j.polski AW sala 8 fizyka MK sala 8 historia KM sala 8 e_filozof #f3 sala 8 j.angielski-1/2 VP sala 8
j.niemiecki-2/2 IP sala muz
5 11:50-12:35 j.niemiecki IP sala 8 j.angielski VP sala 8 matematyka KS sala 8 chemia KS sala 8 j.polski AW sala 8
6 13:05-13:50 biologia AR sala 8 j.polski AW sala 8 j.angielski-1/2 VP sala 8
j.niemiecki-2/2 IP sala muz
fizyka MK sala 8 historia KM sala 8
7 14:00-14:45 j.angielski VP sala 8 rep_mat KS sala 8 rep_ang VP sala 8 j.angielski VP sala 8 godz.wych AW sala 8
8 14:55-15:40   Basen #b3 basen      


Komentowanie jest wyłączone