Bezpieczna szkoła

Szkoła kładzie duży nacisk na przygotowanie uczniów do bezpiecznych zachowań w otaczającym świecie zarówno tym realnym jak i wirtualnym.

Kolejne pokolenia uczniów biorą udział w szkoleniach z UDZIELANIA I POMOCY organizowanych przez SP „Słoneczna”. Celem programu jest promowanie zasad ratowania życia ludzkiego w szkole, ale także poza nią. Uczniowie oprócz nabywania praktycznych umiejętności związanych bezpośrednio z udzielaniem I pomocy, zapoznają się także z budową i funkcjonowaniem układów: krążenia i oddychania oraz elementami osteolologii.
Ćwiczą w sposób praktyczny wykonywanie kolejnych działań w sytuacji zagrożenia życia;
poznają i doskonalą umiejętności zakładania opatrunków i bandażowania.

Szkoła przystąpiła też do programu profilaktycznego organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Fundację „Razem bezpieczniej”„Bezpieczna Szkoła”. Celem nadrzędnym programu jest uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z otaczającego świata, jak i sposoby unikania niebezpieczeństw. W kolejnych latach skupialiśmy się na :
– pokazaniu i uświadamianiu uczniom warunków bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu tj. w szkole, w domu, w lesie
– zagrożeniach płynących z korzystania z internetu, a przede wszystkim na cyberprzemocy.
Podczas realizacji programu „Bezpieczna szkoła” zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów o bezpiecznym korzystaniu z internetu na podstawie programu „Sieciaki” oraz „3..2..1..internet”.

Natomiast Rodzice i Nauczyciele korzystali z cyklu warsztatów związanych z cyberprzemocą, cyberniebezpieczeństwami oraz cyberchorobami. Uczyli się także jak zabezpieczyć domowy komputer, komunikatory zainstalowane w komputerze dziecka, witryny przeglądane przez dziecko, blokada niebezpiecznych stron itp.

Założenia wynikające z realizowanych programów są na stałe wprowadzone w sferę kluczowych działań szkoły , są powtarzane i utrwalane, a także dostosowywane do coraz to nowych wyzwań.

Dla nas bezpieczna szkoła to przede wszystkim:

– świadomi zagrożeń i potrafiący sobie z nimi radzić uczniowie
– świadomi oraz przeszkoleni rodzice , w pełni współpracujący ze szkołą
– świadome, odpowiednio przeszkolone grono pedagogiczne .Komentowanie jest wyłączone