SZKOŁA PODSTAWOWA „SŁONECZNA” 2016/2017

TRYMESTRY

ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY I – III
Wtorek
Godz.17.00

KLASY IV – VI
środa
godz.17.00

13.09.2016 r.

14.09.2016 r.

I

01.09.2015 – 25.11.2015

29.11.2016 r.

30.11.2016 r.

II

28.11.2015 – 17.03.2016

21.03.2017 r.

22.03.2017 r.

III

20.03.2016 – 22.06.2016

13.06.2017 r.

14.06.2017 r.

Postępy uczniów w nauce – spotkanie nauczycieli SP
09.11.2016 (godz. 15.00-16.00 NAUCZYCIELE i 16:00-17:00 - RODZICE)
08.03.2017 (godz. 15.00-16.00 NAUCZYCIELE i 16:00-17:00 - RODZICE)
31.05.2017 (godz. 15.00-16.00 NAUCZYCIELE i 16:00-17:00 - RODZICE)

Podanie propozycji ocen Rodzicom - 31.05.2017 r.

Zwrot propozycji ocen z podpisem Rodzica - 07.06.2017 r.

Zebranie ocen opisowych - 09.06.2017 r.

Rada Klasyfikacyjna - 12.06.2017 r. (godz. 16.00)

1.

Dzień wolny

31.10.2016 r.

(poniedziałek)

2.

Wszystkich Świętych

01.11. 2016 r. (wtorek)

3.

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2016 r. (piątek)

4.

Ferie świąteczne

23.12.16 r. – 31.12.2016 r

5.

Święto Trzech Króli

06.01.2017 r. (piątek)

6.

Ferie zimowe

13.02. – 26.02.2017 r.

7.

Wiosenne ferie świąteczne

13-18.04.2017r.

8.

Święto Pracy, Święto Flagi,

Święto Narodowe 3 Maja

01 - 03.05.2017 r.

( poniedziałek, wtorek, środa)

9.

Boże Ciało

15.06.2017 r. (czwartek)

10.

Dzień wolny

16.06.2017 r. (piątek)

11.

Ferie letnie

23.06. – 31.08.2017 r.