Szkoła Podstawowa „Słoneczna”
Gimnazjum „Słoneczne”
(klasy z rozszerzonym językiem angielskim)

ogłaszają nabór do klas I
oraz uzupełniający do pozostałych klas ( także do “0″)
na rok szkolny 2016/17

Informacje i zapisy:
Zespół Szkół Prywatnych „Słoneczne”
ul. Rydla 5, Szczecin
tel. 091 462 81 09

e-mail: szkola@sloneczna.szczecin.plSzanowni Państwo, W imieniu Zespołu Szkół Prywatnych „Słoneczne” – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Słoneczne”, chciałabym zaprosić Państwa do współpracy z naszą szkołą. Pozwolę sobie przedstawić pokrótce szkołę, społeczność uczniowską oraz grono pedagogiczne, a także nasze dotychczasowe doświadczenia we współpracy międzynarodowej.


Szkoła Podstawowa istnieje od 1992 r. a Gimnazjum od 1999 r. na Prawobrzeżu Szczecina. Jest prowadzone przez dwie właścicielki – p. Małgorzatę Kurpiewską i Marzenę Kiedel. Kształt organizacyjny jak i propozycje szkoły ewoluowały przez te lata. Zawsze są to działania związane zarówno ze zmianami w prawie oświatowym jak i sugestiami lub potrzebami naszych uczniów i rodziców. W ofercie szkoły jest stały cykl dydaktycznych wyjazdów połączonych ze zwiedzaniem miast Polski ważnych historycznie dla kraju, np. Poznań, Wrocław, Gdańsk, a w Gimnazjum np. do Berlina i Pragi. Zimą odwiedzamy polskie góry, zapoznając się z urokami regionów. Od IV klasy wprowadzamy i doskonalimy umiejętności jazdy na nartach. Aby rozwijać zdolności indywidualne i potrzeby dzieci, uruchamiane są liczne koła zainteresowań, których liczba rośnie wraz z wiekiem ucznia.
Wprowadzenie zewnętrznego systemu sprawdzania wiedzy postawiło wiele wyzwań przed nauczycielami naszej szkoły. Stałe dokształcanie się kadry, wspólna odpowiedzialność za wyniki egzaminu po gimnazjum, owocują bardzo dobrymi osiągnięciami w skali całego województwa zachodniopomorskiego.
Od wielu lat, nasi uczniowie, poza wysokimi lokatami w różnych konkursach, w tym najważniejszym z nich- kuratoryjnym, znajdują się w gronie nagrodzonych stypendiami Prezydenta Miasta Szczecina.


W programie szkoły jest zwiększona liczba godzin dydaktycznych z różnych przedmiotów (informatyka, kultura fizyczna) oraz języków obcych (np. w Gimnazjum 6h języka angielskiego, 3h język niemiecki). Prowadzone są również programy autorskie (np. „Bezpieczne Dziecko”). Od 2003 w szkole mamy elementy filozofii, już od klasy I szkoły podstawowej.


Od 2 lat uczniowie naszego Gimnazjum są w wąskim gronie kilkunastu szkół z Polsce, które wykorzystują tablet jako podstawowe narzędzie pracy. Oznacza to odciążenie przeładowanych plecaków, ale przede wszystkim interaktywny kontakt z najnowszą wiedzą.


Wciąż podejmujemy nowe wyzwania, szukamy dróg, które uatrakcyjnią, na miarę potrzeb XXI wieku, przebieg procesu nauczania i wychowania. Pozwala to mieć nadzieję, że mimo trudnych czasów nasza szkoła będzie istniała i będzie się rozwijała, a rodzice i uczniowie będą dumni z dokonanego wyboru.


Z przyjemnością informujemy Państwa o wybranych, wyjątkowych zajęciach w naszej szkole (odbywających się w ramach czesnego):


TRENING MYŚLENIA TWÓRCZEGO- TMT to forma zajęć grupowych, których głównym celem jest stymulowanie kreatywnego myślenia poprzez dobór ćwiczeń rozwijających funkcje prawej półkuli mózgowej. Nie są to zajęcia socjoterapeutyczne, ich adresatem są dzieci zdolne, o co najmniej nadprzeciętnych zdolnościach umysłowych. Celem uzupełniającym w TMT jest wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci, dzięki pozytywnym wzmocnieniom i satysfakcji z wykonywania zadań. Są tu też ćwiczenia ekspresji emocji oraz współpracy w grupie. Program zajęć uzupełniony jest o ćwiczenia integracyjne.


FILOZOFIA- Filozofia, jeśli się z czymś kojarzy, to z trudnymi pojęciami, niepotrzebnymi rozważaniami i problemami. Skoro tak, to kto będzie w niej czegoś szukał? Fundamentem zajęć filozofii jest : logiczne myślenie, kształtowanie wrażliwości moralnej, wrażliwości na rzeczywistość, pielęgnowanie naturalnego zdziwienia, które powodują stawianie pytań, drążenia, dociekania odpowiedzi, kształtowanie umiejętności rzeczowej dyskusji i argumentacji w sytuacjach spornych i postawy tolerancji wobec innych poglądów. Zajęcia kształtują krytyczne i odpowiedzialne myślenie, doskonalą umiejętności związanych ze współpracą i komunikacją w grupie. Punktem wyjścia jest rozmowa w oparciu o literaturę piękną i opowiastki filozoficzne z różnych kultur inspirujące do myślenia. Prócz dialogu, uczniowie prezentują sądy innymi formami wyrazu, dlatego często dyskusji towarzyszy tu rysowanie, malowanie oraz muzyka.


Zajęcia wspomagające dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzone w naszej szkole:


TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA I ZAPAMIĘTYWANIA- Kompleksowy trening wzroku i pamięci, który uwzględnia rozmaite aspekty. Najważniejsza jest aktywacja i integracja obu półkul mózgu oraz usprawnienie zdolności postrzegania. Pozostałe czynniki to: odprężenie i trening mięśni oka, ruchliwości oka, integracji obu półkul mózgu, poprawa pola widzenia.


METODA DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ- Celem metody jest:- jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniu leży bowiem koordynowanie czynności słuchowo- wzrokowo- ruchowych harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Ćwiczenia te prowadzą do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, a więc integracji percepcyjno- motorycznej., co ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.


KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA- Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Przeprowadzane są tu:
-ćwiczenia na przekroczenie linii środkowej - przygotowują do bilateralnej pracy w bliskiej odległości (pisanie, czytanie i inne umiejętności wymagające sprawności małej motoryki), oraz do aktywności wymagającej koordynacji ruchowej w sporcie (duża motoryka). Podnoszą koordynację prawa-lewa, góra-dół w obu tych aspektach;
-ćwiczenia wydłużające - pomagają rozluźnić napięcia, które gromadzą się w mięśniach i ścięgnach, które skróciły się przez odruch pnia mózgu gdy znajdował się w nowej nieznanej sytuacji, pomagają osiągnąć poczucie zaangażowanej gotowości poprzez uwolnienie od napięć;
-ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające postawę - pomagają odtworzyć połączenia nerwowe między ciałem a mózgiem ułatwiając przepływ energii elektromagnetycznej przez ciało, podtrzymują poczucie kierunku, stronności, ześrodkowania i skupienia, aktywizują korę nową kierując energię elektryczną do ośrodków logicznych.


Z poważaniem

Małgorzata Kurpiewska

Dyrektor ZSP „Słoneczne”

POZOSTAŁE INFORMACJE:

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ „SŁONECZNA”

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA - S.P. [2015-2016]

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - S.P. [2015-2016]

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA - GIMNAZJUM [2015-2016]

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - GIMNAZJUM [2015-2016]

- wyciag ze statutu szkoły( WSO,PSO,Zasady postepownia z uczniem z dysleksją)