SZKOLNE DUŻURY WAKACYJNE
5,12,26 LIPCA GODZ 11:00 - 13:00