2 kwietnia 2009 r. klasy 0 – III S.P. „Słoneczna” udały się do Jednostki Ratunkowo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.Dzieci miały możliwość zwiedzenia olbrzymiego garażu,gdzie zapoznały się z rodzajami wozów strażackich – wóz bojowy do gaszenia pożarów, wóz do usuwania skutków katastrof chemicznych, wóz-drabina, oraz wóz przeznaczony do pomocy przy wypadkach drogowych. Odgłos syreny strażackiej trochę [...]