Informacje o naborze, kliknij

Archive for listopad, 2008

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2008/2009
SZKOŁA PODSTAWOWA „SŁONECZNA”
 

TRYMESTRY

ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY I – III

KLASY IV – VI

Zebranie organizacyjne

09.09.2008 r.godz. 17.00

09.09.2008 r.    
godz. 17.00

I

01.09.2008 – 28.11.2008

02.12.2008 r.
     godz. 17.00

  03.12.2008 r.
  godz. 17.00

II

01.12.2008 [...]

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2008 / 2009
GIMNAZJUM  „SŁONECZNE”
 

SEMESTRY

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebranie organizacyjne

11.09.2008 r.  godz.17.00
czwartek

I

01.09.2008 – 16.01.2009 r.

          15.01.2009 r. godz. 17.00
czwartek

II

02.02.2009 – 17.06.2009 r.

          04.06.2009 r. godz. 17.00
czwartek

 
Zebrania z nauczycielami przedmiotów:
     17. 11. [...]

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ „SŁONECZNA”

W swoim działaniu kierujemy się stwarzaniem warunków do rozwoju dziecka:

samodzielnego,
aktywnego,
otwartego (na siebie i innych),
ciekawego otaczającego go świata,
umiejącego współpracować.

Zasady:

       I. akceptacja dziecka i jego indywidualnych dróg poszukiwań,
      II. współdziałania i współodpowiedzialności,
     III. spójności procesu dydaktycznego,
     IV. ustawicznego rozwoju [...]


GIMNAZJUM ,,SŁONECZNE”
PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

NA ROK SZKOLNY 2008/2009
Zasady ogólne oceniania przedmiotowego
Przedmiotowe systemy oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
Każdy z nauczycieli określa wymagania w zakresie:
Dodatkowych [...]

Gimnazjum „Słoneczne”

Szkoła uhonorowana certyfikatem
„Szkoła z klasą”
Nr 2657/2003
Szkoła przyjazną uczniom z dysleksją!

istnieje od 1999 r.
wykorzystuje doświadczenie i tradycje SP „Słoneczna”, rok założenia 1992
stwarza warunki dla rozwoju dziecka:

funkcjonującego w stale zmieniającej się rzeczywistości
odpowiedzialnego
samodoskonalącego się
twórczo rozwiązującego problemy
wybierającego pozytywne wartości

dobrze przygotowuje do nauki w szkole średniej
osiąga bardzo wysokie wyniki w badaniach [...]

Szkoła Podstawowa „Słoneczna”

Szkoła uhonorowana certyfikatem
„Szkoła z klasą”
Nr 2658/2003
Szkoła przyjazną uczniom z dysleksją!

istnieje od 1992 r.

stwarza warunki dla rozwoju dziecka:

samodzielnego
aktywnego
otwartego
ciekawego świata
umiejącego współpracować

osiąga bardzo wysokie wyniki w badaniach zewnętrznych

wprowadza nowe zajęcia np. filozofia, aikido, basen

ukazuje świat poprzez wyjazdy dydaktyczne

dla uczniów zdolnych oferuje możliwość miejsc stypendialnych!

szkoła dysponuje też baza letnią, organizuje [...]

Historia powstania szkoły
Wspomnienia Dyrekcji
W 1992 r. na Osiedlu Słonecznym powołano Komitet Obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. W jego skład wchodzili między innymi przedstawiciele szkół, My – jako nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 37 – zostałyśmy także włączone do tego grona. Spotkania odbywały się w SM „Dąb” – patronem głównym całego przedsięwzięcia.
[...]