Informacje o naborze, kliknij

Nasza szkoła przystąpiła do akcji organizowanej przez Ministerstwo Środowiska, propagującej wiedzę wśród dzieci na temat wody w Polsce oraz potrzeby jej oszczędzania.

Akcja H2O to akcja, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci ze szkół podstawowych w zakresie oszczędzania zasobów wodnych. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Okazało się bowiem, że człowiek od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw ziemi poczynił szkody, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia środowiska – jest przecież jego częścią. Dlatego też ochrona ekosystemów wodnych i racjonalne wykorzystanie ich zasobów stanowią problem, który stał się sprawą całej ludzkości.

Udział naszej szkoły w tej akcji pomoże nauczycielom przeprowadzić ciekawe, inspirujące zajęcia, których celem będzie poszerzenie wiedzy na temat wody.

Dnia 01 grudnia 2014r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Szkolnym Konkursie „ Mój Ulubiony Zwierzak”. Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich klas szkoły podstawowej. Jury stanęło przed trudnym wyborem, ponieważ prace plastyczne były interesujące i wykonane ciekawymi technikami plastycznymi.

Oto wyniki konkursu:

I MIEJSCE MICHAŁ OLSZEWSKI KLASA III
II MIEJSCE ALICJA SENUS KLASA I B
III MIEJSCE NATALIA WARNIEŁŁO KLASA I A

WYRÓŻNIENIA

WIKTORIA BRODOWSKA KLASA III
IGOR DORNA KLASA I B
BRUNO JAGIELSKI KLASA I B
MIŁOSZ MACIĄG KLASA I B
IZABELLA POŻARYCKA KLASA I B
EMILIA STOSIO KLASA IV
MIŁOSZ WYSOKIŃSKI KLASA „0”

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!!!

27 listopada odbyły się szkolne wybory Organizacji Pożytku Publicznego. Uczniowie każdej klasy przygotowali plakaty przedstawiające działalność fundacji lub organizacji pomagające dzieciom dotkniętym różnymi chorobami. W wyborach wzięło udział 78 uczniów ze wszystkich klas. Fundacje, które otrzymały największą ilość punków to: Fundacja “Iskierka”, która od lat skutecznie pomaga dzieciom chorym na nowotwory, małym pacjentom oddziałów onkologicznych w naszym województwie i ich rodzinom oraz Polski Związek Niewidomych w Szczecinie, który zrzesza osoby niewidome i słabo widzące zwane dalej niewidomymi w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, edukacji i zatrudnienia.
Jako pierwsza pomoc zostanie skierowana do Związku Niewidomych w Szczecinie. To dzięki zaangażowaniu dzieci i rodziców w akcję sprzedaży ciast oraz udział w Kiermaszu bożonarodzeniowemu może trafić tam znacząca pomoc finansowa.

14 listopada 2014 r. już szósty raz uczniowie naszej szkoły sadzili żonkile w ramach Ogólnopolskiej Akcji Pola Nadziei. Tym razem na terenie szkolnym zostało posadzonych przeszło 200 cebulek tych wiosennych kwiatów będących symbolem pamięci, szacunku i nadziei. Każdy uczeń przeszedł krótkie szkolenie i samodzielne przygotował otwór w ziemi na swoją cebulkę.
Ważne jest to, iż jesteśmy jedyną szkołą w Szczecinie, która oprócz kwesty w marketach sadzi na własnym terenie kwiaty.

27 listopada odbyły się szkolne ANDRZEJKI klas 0-3 pod hasłem „W cygańskim taborze”. Była to okazja spotkania się nie tylko z tradycyjnymi wróżbami ale i możliwość poznania zwyczajów Romów. Tego dnia dzieci przebrały się w stroje nawiązujące do tematu imprezy. Na sali pojawiły się więc strojne Cyganki, którym nie ustępowali w niczym chłopcy przebrani za Cyganów.
Wspólne zabawy, wróżby i cygańska muzyka były okazją do spotkania się i wspólnej zabawy uczniówz najmłodszych klas. Miejmy nadzieję, że wszystkim uczestnikom naszej zabawy, andrzejkowe wróżby przyniosły nadzieję na wyjątkowe chwile w przyszłości i spełnienie się wielu marzeń.

8 listopada członkowie koła fotograficznego działającego przy naszej szkole udali się na swój pierwszy plener fotograficzny. Wyruszyliśmy na Cmentarz Centralny w Szczecinie, jedno z najbardziej niezwykłych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc naszego miasta. Mieliśmy okazję przejść trakt historyczny i poznać niektóre fakty związane z historią naszego miasta.
Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa nekropolia w Polsce i trzeciaw Europie. Cmentarz jest również jednym z najpiękniejszych parków w Szczecinie, w którym w przemyślany sposób posadzono kilkaset rzadko spotykanych gatunków drzew i krzewów.
Nasza wyprawa była bardzo udana. Pogoda dopisała i zrobiliśmy wiele udanych zdjęć. Niektóre z wykonanych tego dnia fotografii, ich autorzy wysłali na konkurs fotograficzny „Szczecińskie zaduszki”. Zwycięzcą tego konkursu w kategorii dziecięcej został uczeń klasy 3 Tomek Siedlecki.
Tomkowi gratulujemy!

„AWANGARDA EDUKACJI 25 LAT OŚWIATY NIEZALEŻNEJ”
- pod takim tytułem odbyła się 10 października 2014 r.w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska konferencja pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - to myśl przewodnia spotkania , któremu towarzyszyły obrady i dyskusje na temat kierunków współczesnej edukacji. Spotkanie rozpoczął prof. Henryk Samsonowicz-pierwszy Minister Edukacji Narodowej w wolnej Polsce, który przypomniał genezę powstania pierwszych szkół niezależnych, które wraz z umowami Okrągłego Stołu i wyborami w 1989 roku znów mogły w pełni włączyć się w życie społeczne. Większa swoboda w zakresie kształtowania programu sprawiła, że szkoły niepubliczne , odpowiadając na potrzeby uczniów, rodziców i środowisk lokalnych, pracują często według autorskich programów nauczania i wychowania. Dynamika w działaniu, zaangażowanie we wszechstronny rozwój uczniów, nacisk na kwestie wychowawcze i współpracę z rodzicami- to główne atuty szkół niezależnych. Obecnie około 26 % uczniów szkół podstawowych uczy się w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe czy też osoby fizyczne , a zatrudniających ok. 100 000 nauczycieli ( łącznie ze szkolnictwem wyższym). Nasza szkoła: Szkoła Podstawowa „Słoneczna” wpisała się już na stałe w system edukacji nie tylko w Szczecinie , ale także w Polsce, czego potwierdzeniem jest Certyfikat Jakości Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej nadawany na okres 5 lat za wybitne działania i osiągnięcia.
Ciekawą formułą obrad była dyskusja na temat „Co dała nam oświata niezależna- perspektywa absolwentów” – podczas której dorośli już absolwenci (w tym również absolwentka przedwojennego gimnazjum prywatnego) szkół niepublicznych wskazywali na wyzwania jakie stawiały przed nimi oraz korzyści w przełożeniu na pracę zawodową i dorosłe życie. Wszyscy podkreślali ,że kreatywność , odwaga w działaniu i podejmowaniu decyzji, współpraca w zespole – to główne umiejętności wykształcone w procesie edukacji szkolnej.
Spotkanie znakomitych kreatorów oświaty niezależnej z Całej Polski zwróciło uwagę nie tylko na dokonania i rolę szkół niepublicznych, ale także przyczyniło się do zastanowienia się nad przyszłością polskiego systemu oświaty, którego jesteśmy integralną , coraz ważniejszą częścią.
Podczas uroczystej konferencji, osoby zasłużone dla polskiej edukacji zostały odznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej Medalami Zasługi i Komisji Edukacji Narodowej.
Z ogromną satysfakcją informuję, że Złotym Krzyżem Zasługi została odznaczona Pani Marzena Kiedel- dyrektor i współzałożyciel pierwszej szkoły niepublicznej na Prawobrzeżu Szczecina Szkoły Podstawowej „Słoneczna” (powstała w 1992r.) i Gimnazjum „Słoneczne” (w 1999 r.).
Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona za zasługi w edukacji Pani Marzena Misiorek - nauczycielka Szkoły Podstawowej „Słoneczna”, znakomity pedagog edukacji wczesnoszkolnej.
Odznaczonym nauczycielom - gratulujemy!

Kiedel Marzena

„Już nadeszła złota jesień i zmieniła wszystko w lesie.
Liście złote i czerwone lecą wiatrem uniesione.
Dąb w brązowym płaszczu stoi, zimna wcale się nie boi.
Na polanie tuż pod sosną bardzo zgrabne grzyby rosną.
Ptaki, które nam śpiewały na południe odleciały,
a inni mieszkańcy lasu robią całą moc zapasów.
Lis przymierzył gęste futro: - Zimno może być już jutro.
Jeże moszczą legowisko, czują oddech zimy blisko.
Żeby przetrwać trudny czas, szykuje się cały las.”

Dnia 21 listopada b.r. uczniowie klasy 1a i 1b udali się do Pracowni Przyrodniczej „Na Głębokim”. Dzieci podczas warsztatów rozmawiały o zmianach zachodzących w świecie przyrody w czasie jesieni. Rozpoznawały dary jesieni oraz zwierzęta leśne. Dowiedziały się, które ptaki odlatują do ciepłych krajów oraz, które zwierzęta zasypiają na zimę. Po interesującej lekcji przyrody dzieciaki udały się na spacer wokół Stawu Wędkarskiego, gdzie można było zaobserwować różne gatunki kaczek, m.in. rzadko spotykaną kaczkę mandarynkę….

Jednego wiosennego weekendu tej jesieni dwie nauczycielki z naszej szkoły – Agnieszka Sikoń i Edyta Lewicka – wzięły udział w szkoleniu z podstaw programowania w Scratch w ramach programu Mistrzowie Kodowania.

Przez dwa dni poznawałyśmy program, układałyśmy klocki, z których powstawały gry, quizy, zagadki, itp. Po szkoleniu, pełne wrażeń i pomysłów przekazujemy naszą wiedzę uczniom. Pani Agnieszka Sikoń układa klocki z uczniami klasy 3, a Edyta Lewicka z chętnymi uczniami z klasy piątej i szóstej. Uczniowie są niesamowici i wyprzedzają nawet myśli nauczyciela. Nie boją się tworzyć, próbować nowych rzeczy. Sprawdzają, czy im wychodzi, czy ktoś jest od nich lepszy, czy to właśnie oni wpadli pierwsi na dany pomysł. Zajęcia te nie polegają na rywalizacji, nikt nie wyłania zwycięzców, wygranych, przegranych. Każdy traktowany jest na równi, to jest zabawa. Ktoś ma jakiś ciekawy pomysł, to przekaże go innym. Jedni pomagają drugim. Zajęcia przebiegają w miłej i twórczej atmosferze i nikt nawet nie patrzy na zegarek, bo nie ma na to czasu, tak są pochłonięci „pracą”.

Uczniowie klasy czwartej poznają podstawy pracy z programem Baltie. Poznają czarodzieja, z którym współpracują, jak również wydają mu polecenia, w wyniku których powstają programy. Uczniowie będą mieli okazję brać udział w konkursach w trzech rodzajach: przygotowawcze, przedmiotowe, twórcze na określony temat(Bożego Narodzenie, Wielkanoc).

Edyta Lewicka

nauczycielka matematyki i informatyki

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu matematycznego Kangur.
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.
Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia.Zadania są testowe. Należy wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych lub wykonać inne czynności, o których jest mowa w zadaniu.
W środę 5 listopada odbyły się eliminacje do konkursu informatycznego „Bóbr”, który będzie organizowany pierwszy raz w naszej szkole. Finał odbędzie się 14 listopada, w piątek o godzinie 10:00.
Lista osób, które zakwalifikowały się do finału:
Julita Dydyk klasa 4
Kajetan Ole klasa 4
Konieczny Jakub klasa 4
Juliusz Wijas klasa 4
Natalia Trzaska klasa 5
Stefan Malawski klasa 5
Tomasz Dzikowski klasa 6
Jakub Hryniewicz klasa 6
Krzesimir Nowakowski klasa 6
Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w finale.

Edyta Lewicka
nauczycielka matematyki i informatyki

Dnia 21 października br. klasy piąta i szósta wybrały się na grzybobranie. Miał to być praktyczny sprawdzian wiedzy uczniów na temat prawidłowego odróżniania grzybów jadalnych od trujących, a także umiejętności zbierania grzybów w poszanowaniu środowiska leśnego.

Wszyscy odpowiednio ubrani i wyposażeni w koszyki i nożyki pojechali autobusem komunikacji miejskiej z p. dyrektor Małgorzatą Kurpiewską i p. Anną Wasilewską do Wielgowa. Na miejscu czekała już p. Anna Różycka, która zaprowadziła wszystkich do lasu. Pogoda dopisała, było ciepło i bezdeszczowo. Oczywiście, jeszcze przed wyruszeniem wszyscy wdziali twarzowe kamizelki odblaskowe, które miały zapobiec zgubieniu się w lesie. Rozeszliśmy się po lesie w poszukiwaniu grzybów…. Było wiele okrzyków radości z powodu znalezionych okazów. Najczęściej trafiały się podgrzybki, ale także było kilka kozaków znalezionych pod brzozami.

Królem grzybobrania okazał się Dawid, którego podgrzybek prześcignął inne wielkością kapelusza. Pierwsze grzybobranie Mikołaja również zakończyło się sukcesem, o czym świadczyły zebrane okazy w koszyku.

Po około dwóch godzinach zadowoleni z rezultatów grzybobrania wszyscy w komplecie. Nikt się nie zgubił! W róciliśmy do szkoły. W niejednym domu na obiad lub kolację była jakaś potrawa z zebranych grzybów!

Na całym świecie dnia 4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Święto to ustanowiono w 1931 roku.

Świętują organizacje ekologiczne, organizacje ratujące zwierzęta, policje dla zwierząt, patrole dla zwierząt i po prostu miłośnicy naszych małych przyjaciół.

Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na zwierzaki, które często są krzywdzone. Miłośnicy zwierząt przypominają tego dnia jeszcze głośniej o tym, że każdemu zwierzęciu należy się opieka i szacunek!

Chcesz być przyjacielem zwierząt? Jeśli tak, to musisz pamiętać o podstawowych zasadach:

Nigdy nie bij, nie szarp ani nie krzywdź zwierząt!
Karm swoje zwierzę odpowiednim pokarmem!!
Zanim kupisz zwierzaka przeczytaj o nim książki i poradniki!
Nie wyrzucaj zwierzęcia na dwór, nie oddawaj go do schroniska. Ono będzie za tobą tęsknić.

Ponieważ zbliża się zima, najtrudniejszy do przetrwania czas dla bezdomnych i porzuconych zwierząt dlatego też ogłoszono w naszej szkole zbiórkę karmy i innych potrzebnych rzeczy, które zostaną przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

Aby uczniowie tak szybko nie zapomnieli o Światowym Dniu Zwierząt, będą mogły pochwalić się swoimi ulubionymi zwierzętami w ramach Szkolnego Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony zwierzak”.